Toutiao, là tổng hành dinh tin tức số 1 vận hành bởi thuật toán khoa học của Ocean Engine, thu hút khối lượng nội dung PUGS cực lớn từ những nguồn phương tiện truyền thông nội địa nổi tiếng như CCTV và People's Daily. Người dùng Toutiao tiếp cận nội dung phong phú và luôn hiệu chỉnh thông qua hàng loạt phương thức truyền phát thông tin.

410M
4B+
76phút