Thắng "Giải thưởng Đổi mới Tìm kiếm" của Google's Premier Partner Awards 2017
14 Aug , 2017

Chúng tôi rất vui mừng khi trở thành người chiến thắng "Giải thưởng Đổi mới Tìm kiếm" (Khu vực Trung Quốc Đại lục) của Giải thưởng Đối tác hàng đầu của Google năm 2017! Chúng tôi đã phục vụ khách hàng từ các khu vực khác nhau từ năm 1996 và rất vui mừng được làm nên lịch sử giành được giải thưởng khu vực và chuyển sang vòng đánh giá tiếp theo.

Chúng tôi vô cùng được động viên trước sự công nhận và cảm ơn sự hỗ trợ từ khách hàng cũng như tất cả những nỗ lực mà các thành viên trong nhóm của chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng giữ vững sự xuất sắc & chuyên nghiệp về tiếp thị số với tư cách là một đối tác đáng tin cậy!

Bấm vào đây để xem danh sách người chiến thắng chính thức!