Vận Dụng 5 Triệu Đô HongKong Để Phát Triển Thị Trường Mới
14 May , 2020
AP_eDM_20200427_Fund_en.jpg

Chính phủ HongKong phát động một số ngân quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt đại dịch Covid-19. Nguồn ngân quỹ này bao gồm 4 triệu đô HongKong " quỹ BUD " , 800,000 đô HongKong " Quỹ Marketing Xuất Khẩu Khối Công Ty Vừa và Nhỏ ( EMF ) " , và 300,000 đô HongKong " Chương Trình Doanh Nghiệp Từ Xa ( D-Biz )" .

Tin tưởng chúng tôi vận dụng các ngân quỹ này một cách hiệu quả và mở rộng thị trường của bạn ngay!

Được công nhận về dịch vụ Online Advertising xuất sắc trong hơn 15 năm, AsiaPac đã phục vụ ơn 2,500 khách hàng khắp các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương. Hoặc là nâng tầm thương hiệu của bạn từ địa phương lên toàn cầu, hoặc là gia nhập thị trường Châu Á một cách thành công , dữ liệu lớn mạnh mẽ và thấu hiểu hành vi người tiêu dùng của chúng tôi, cũng như hệ thống tối ưu hoá quảng cáo theo công nghệ AI " OptAdEasy" và nền tảng quản lý KOL " KOOLER AI" sẽ đảm bảo việc gia tăng tỉ suất sinh lợi của doanh nghiệp.

Gói Khuyến Mãi Digital Marketing bao gồm:

3333a.png

Hãy bắt đầu đăng kí vì số lượng có giới hạn!