Top 3 Giải Thưởng Đối Tác Cấp Cao Google Hạng Mục Search & Display Innovation 2018
14 Nov , 2018

Một ngày đáng nhớ với Google! AsiaPac vinh dự trở thành một phần của Hội Nghị Đối Tác Google 2018 ngày hôm qua tại Đài Bắc để học hỏi xu hướng digital marketing mới nhất. Các giải pháp và kế hoạch phát triển của Google với Đối Tác Cấp Cao khắp khu vực.

Chúng tôi cũng được xướng tên là Top 3 Giải Thưởng Đối Tác Cấp Cao Google 2018 hạng mục Search Innovation và Display Innovation tại khu vực Trung Hoa Đại Lục ! Vô cùng tự hào về đội ngũ và tri ân đặc biệt đến sự hỗ trợ của Google và các khách hàng đã làm điều này thành sự thật!