Facebook là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới. Kết hợp với mạng lưới quảng cảo nền tảng mạng xã hội tinh tế, giờ đây quảng cáo Facebook mở rộng cửa tiếp đón các nhà tiếp thị tiếp cận hơn 4.66 bỉ người sử dụng trên toàn cầu.

2B+
19Giờ+
59%