Douyin, nền tảng quảng cáo toàn diện thông qua hệ thống thông minh Ocean Engine, đóng vai trò là ứng dụng dành cho các video ngắn nổi tiếng nhất tại Trung Quốc hỗ trợ người dùng tính năng tự tạo các đoạn video vui nhộn 15-60 giây, các phương thức truyền phát thông tin trực tiếp, và các cuộc thi mang tính lan toả cộng đồng. Là một trong những ứng dụng phổ biến dành cho các nhà quảng cáo hướng đến việc kết nối và tương tác với khách hàng tiềm năng tại Trung Quốc.

400M
20M+
100k