Baidu là hệ thống tìm kiếm theo từ khoá lớn nhất tại thị trường Trung Quốc trên mọi thiết bị thông minh, dẫn đầu cả Sogou và Haosou. Cùng với lập trình vi mô thông minh (SMP) , quảng cáo trên Baidu mở rộng cánh cửa tiếp cận hơn 950 triệu người Trung Quốc đang sử dụng Internnet.

76%
544triệu
414triệu