Tuyên bố về Chính sách Bảo mật Dữ liệu

Công ty TNHH Mạng lưới Truyền thông AsiaPac (AsiaPac) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web www.asiapacdigital.com của chúng tôi. Mục đích của chính sách này là để thông báo rằng khi sử dụng một số Dịch vụ, hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi, thông tin người dùng có thể được thu thập trực tuyến. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn mọi lúc theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành.

Khi sử dụng các dịch vụ như truy cập các trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như đã đề cập ở Chính sách Bảo mật này. Chính sách bảo mật áp dụng cho tất cả những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm người dùng chỉ truy cập trang web. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cho chúng tôi, hoặc thông tin đó được hiển thị trên các Dịch vụ của cúng tôi, hoặc bất kỳ cách nào được cho phép trong Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ này, bạn không nên truy cập trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập từ trang web

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ cho bạn, khi bạn yêu cầu hoặc đăng ký bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web này, chúng tôi sẽ hỏi thông tin cá nhân của bạn, trong đó bao gồm:

 • Tên
 • Công ty
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email

Sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong trang này, trong đó chúng tôi mời bạn cung cấp thông tin của mình và tuân theo tuyên bố trong chính sách này. Thông tin cá nhân của bạn cũng sẽ được sử dụng cho các mục đích chung khác như:

 • Liên hệ với bạn để biết thêm về yêu cầu của bạn
 • Để đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định
 • Để thông báo cho bạn về bất kỳ tin tức, sự kiện, khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin sản phẩm mới của công ty
 • Để tùy chỉnh quảng cáo và nội dung mà bạn sẽ nhìn thấy

Ngoài một số cách sử dụng thông tin cụ thể mà chúng tôi mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được để:

 • Cung cấp, cải tiến, kiểm tra và giám sát tính hiệu quả của Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp
 • Phát triển và thử nghiệm các sản phẩm và tính năng mới
 • Theo dõi các chỉ số như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và các mẫu nhân khẩu học
 • Chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố công nghệ
 • Tự động cập nhật trang web

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

AsiaPac sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện mục đích ban đầu hoặc liên quan trực tiếp đến lý do mà dữ liệu được thu thập, và để đáp ứng mọi yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hiện hành.

Cookies

Chúng tôi cũng thu thập thông tin chung về các lần truy cập của bạn bằng các tệp cookies khi bạn truy cập một số dịch vụ nhất định trên trang web này. "Cookie" là các tệp thử nghiệm nhỏ, được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ web, và được lưu giữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Thông tin thu thập được chỉ được dùng cho việc phân tích sở thích của bạn liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Bạn có thể chọn không chấp nhận các tệp cookie, nhưng lưu ý rằng khi các tệp cookie không hoạt động, một số chức năng nhất định có thể không khả dụng.

Các thông tin có thể được thu thập thông qua việc sử dụng cookie bao gồm: loại trình duyệt, loại và phiên bản hệ điều hành, loại thiết bị được sử dụng để truy cập các trang web, ngôn ngữ trình duyệt, địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ di động, số điện thoại, số nhận dạng thiết bị duy nhất, số nhận dạng quảng cáo, số nhận dạng bạn bè , vị trí (bao gồm vị trí địa lý, nhật ký máy chủ web, báo hiệu web, xoá pixel, hoặc thẻ pixel, vị trí dựa trên báo hiệu và vị trí GPS), và các URL được yêu cầu và giới thiệu. Đối với thiết bị di động, chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ tương tự theo những cách tương tự như khi bạn truy cập web từ máy tính.

Ngoài những thông tin ở trên, chúng tôi còn sử dụng cookie flash, thông tin chỉ báo (web beacon), siêu dữ liệu (metadata), và các công nghệ quảng cáo để tự động thu thập các hoạt động và sở thích của bạn trên và ngoài các trang web của chúng tôi. Điều này giúp cải thiện dịch vụ của chúng tôi, giúp tăng cường các biện pháp bảo mật cũng như chỉ hiển thị những nội dung và quảng cáo liên quan đến bạn.

Đường dẫn

Chính sách bảo mật này chỉ giới hạn cho những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng qua trang web này. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba vận hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hoạt động xảy ra trên trang web của bên thứ ba, và chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách bảo mật được áp dụng từ các dịch vụ của họ. Chúng tôi có thể theo dõi cách bạn tương tác với các liên kết khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các thông báo qua email, các dịch vụ của bên thứ ba từ các nhấp chuột chuyển hướng, hoặc thông qua các hình thức khác. Chúng tôi làm điều này để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, nhằm cung cấp các quảng cáo phù hợp và liên quan, và có thể chia sẻ thông kê các nhấp chuột tổng hợp như số lần một liên kết cụ thể được nhấp vào.

Chia sẻ và tiết lộ dữ liệu

 • Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty thuộc AsiaPac như công ty con hoặc các chi nhánh;
 • Người cung cấp dịch vụ telemarketig cho AsiaPac liên quan đến các hoạt động kinh doanh;
 • Các bên liên quan với mục đích cung cấp dịch vụ và sản phẩm có trong Trang web;
 • Những người có thể hỗ trợ trong công việc kinh doanh của chúng tôi;
 • Những người được chuyển nhượng, người chuyển nhượng hoặc người mua hàng của Trang web.
 • Chỉ dữ liệu cá nhân cần thiết tối thiểu sẽ được cung cấp cho tổ chức bên thứ ba để thực hiện nhiệm vụ của mình.
 • Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu.

Thủ tục Opt-out

Bạn có lựa chọn từ chối nhận email tiếp thị từ chúng tôi. Bạn có thể quản lý việc nhận các thông tin tiếp thị và phi giao dịch của mình bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" nằm ở cuối email tiếp thị của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu tới info@asiapac.com.hk. Lưu ý rằng bạn không thể chọn không nhận một số thông báo hành chính, giao dịch hoặc pháp lý từ AsiaPac.

Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt web của máy tính để từ chối tất cả cookie. Xin lưu ý rằng, bằng cách này, bạn có thể không có khả năng sử dụng được một số tính năng nhất định trên tất cả các trang web bạn truy cập, hoặc không thể tận dụng tối đa tất cả các dịch vụ của trang Web. Bạn có thể xóa cookie bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tệp "trợ giúp" của trình duyệt Internet.

Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm xoá thông tin từ danh sách của bên thứ ba, hoặc cơ sở dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào nếu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trong phạm vi chính sách này cho phép.

Bảo mật dữ liệu

Một khi chúng tôi đã lấy được dữ liệu cá nhân của bạn, chúng sẽ được duy trì an toàn trong hệ thống của chúng tôi. Chỉ những nhân viên được uỷ quyền, đã được đào tạo bài bản, sẽ được cho phép truy cập vào dữ liệu cá nhân đó. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, không có phương thức liên lạc hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Không có gì đảm bảo rằng thông tin có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc bị phá huỷ do vi phạm các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý của chúng tôi. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối vì Internet không phải là một môi trường an toàn.

Cập nhật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này theo thời gian khi cập nhật trang web. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn biết về các thay đổi. Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 14 tháng 9 năm 2023. Nếu bạn không đồng ý với các cập nhật thay đổi, bạn có thể gửi nhận xét của mình qua địa chỉ email info@asiapac.com.hk hoặc qua đường bưu điện: Phòng A2-A6, 9/F, Trung tâm Đổi mới NCB, 888 Đường Lai Chi Kok, Lai Chi Kok, Cửu Long, Hồng Kông. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi những thay đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi.

Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến tuyên bố này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc qua đường bưu điện. Đối với các câu hỏi hoặc nhận xét tổng quan, bạn có thể email đến địa chỉ info@asiapac.com.hk hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng A2-A6, 9/F, Trung tâm Đổi mới NCB, 888 Đường Lai Chi Kok, Lai Chi Kok, Cửu Long, Hồng Kông. Lưu ý rằng khiếu nại về quyền riêng tư phải từ bên thứ nhất. Chúng tôi không chấp nhận các khiếu nại thay mặt cho bên thứ ba (chẳng hạn như thành viên gia đình, đồng nghiệp, người sử dụng lao động, v.v.) ngoại trừ các trường hợp sau:

 • cá nhân bị xâm phạm quyền riêng tư, cá nhân dễ bị tổn thương, trẻ em vị thành niên hoặc đã qua đời, hoặc
 • bạn hoạt động với tư cách là đại diện hợp pháp cho cá nhân có quyền riêng tư bị vi phạm