Toutiao (โถวเถี่ยว) เป็นแอพพลิเคชั่นอันดับ 1 ที่รวบรวมข่าวสารที่มีเนื้อหาน่าสนใจ และดึงดูด PUGC คอนเทนต์จำนวนมากจากสื่อในประเทศที่มีชื่อเสียงเช่น CCTV และ People’s Daily ผู้ใช้โถวเถี่ยวจะแสดงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งและหลากหลายผ่านวิธีการแจกจ่ายที่หลากหลาย

410M
4B+
100นาที