เราได้รับรางวัล Google Premier Partner Awards 2019
8 Nov , 2019

(© Google Partners)

AsiaPac ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตในงาน Google Premier Partner Awards 2019 จากเอเจนซีโฆษณาหลายร้อยรายและได้รับเกียรติให้เข้ารอบสุดท้ายในอีกสามรางวัล ได้แก่ Display Excellence, App Excellence, Shopping Excellence

การยอมรับเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากการทำงานหนักและการสนับสนุนจากลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่รักของเรา เราขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความพยายามอย่างต่อเนื่องของคุณและขอบคุณ Google ที่เลือกเรา