" การตลาดดิจิทัลของมาเลเซีย 2020
6 May , 2020

malaysia-digital-marketing-2020-2.jpgSource: https://datareportal.com/reports/digital-2020-malaysia

นับว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการขยายตัวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียมีบทบาทสำคัญในตลาดอีคอมเมิร์ซ สื่อดิจิทัลในมาเลเซียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความน่าเชื่อถือให้เป็นกระแสหลัก ในบทความนี้จะพาไปดูภาพรวมของดิจิตอล เทรนด์ และโอกาสของมาเลเซียไปพร้อมกัน

ภาพรวมการตลาดดิจิทัลในมาเลเซีย

จากรายงานทางอินเทอร์เน็ต เราสามารถบอกได้ว่าชาวมาเลเซียส่วนใหญ่ได้ปรับตัวเข้ากับการขยายตัวของสังคมเมือง และมีการศึกษาที่ดี โดยมีอัตราการขยายตัวของสังคมเมือง 76% นำไปสู่การบริโภคอินเทอร์เน็ตที่สูง ปัจจุบัน 83% ของมาเลเซียมีการออนไลน์ ขณะที่ 81% เป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง

Digital landscape of Malaysia.jpgภาพรวมยุคดิจิตอลของมาเลเซีย

ชาวมาเลเซียใช้เวลากับสื่อทุกวันค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน เวลาเฉลี่ยของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ตเกือบ 8 ชั่วโมงโดย 2 ชั่วโมง 45 นาที ในการเล่นโซเชียลมีเดีย และ 2 ชั่วโมง 59 นาทีในการรับชมวิดีโอ

ข้อมูลเชิงลึก: โซเชียลมีเดียและวิดีโอ เป็นเทรนด์ที่มาแรงในมาเลเซียซึ่งเป็นโอกาสให้นักการตลาด"

Malaysia’s daily time spent with media.jpgการใช้เวลากับสื่อของชาวมาเลเซีย

เมื่อพูดถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ ปัจจุบัญชาวเน็ตมาเลเซีย 96% เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้เวลา 4 ชั่วโมง 3 นาที ทุกวันบนมือถือ

ข้อมูลเชิงลึก: การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือยังคงเพิ่มขึ้นและจะกลายเป็นกระแสหลักในมาเลเซียMalaysia’s mobile internet use.jpgการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือของชาวมาเลเซีย

98% ของชาวเน็ตมาเลเซียดูวิดีโอออนไลน์ ขณะที่ 70% ใช้เวลาไปกับบริการสตรีมเพลงในแต่ละเดือน

ข้อมูลเชิงลึก: ชาวเน็ตมาเลเซียมีส่วนร่วมกับเนื้อหาวิดีโอ และนี่อาจเป็นวิธีที่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในมาเลเซีย

Malaysia’s online content activities.jpgกิจกรรมเนื้อหาออนไลน์ของชาวมาเลเซีย

เราสามารถกล่าวได้ว่า ชาวมาเลเซียติดอยู่กับโซเชียลมีเดีย ด้วยสถิติที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 100% ใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียในเดือนธันวาคม 2019 และ 91% ของพวกเขามีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย ในขณะเดียวกันพวกเขามีบัญชีโซเชียลมีเดีย โดยเฉลี่ยคลละ 9.7 บัญชี

Malaysia’s social media behaviours.jpgพฤติกรรมสื่อโซเชียลของชาวมาเลเซีย

สำหรับกิจกรรมอี - คอมเมิร์ซ 91% ของชาวมาเลเซียค้นหาออนไลน์สำหรับสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อ ขณะที่ 90% เข้าเยี่ยมชมร้านค้าปลีกออนไลน์ และ 82% ดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์

ข้อมูลเชิงลึก: กิจกรรมอีคอมเมิร์ซเป็นที่นิยมในมาเลเซีย

Malaysia’s e-commerce activities.jpgกิจกรรมอีคอมเมิร์ซของชาวมาเลเซีย

ช่องทางการตลาดดิจิทัลยอดนิยมในมาเลเซีย

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก

แพลตฟอร์มสื่อสังคมที่ใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram และ Facebook Messenger

ข้อมูลเชิงลึก: ชาวเน็ตมาเลเซียนิยมใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในทางกลับกัน บริการส่งข้อความก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

Most-used social media platforms in Malaysia.jpgแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้มากที่สุดในมาเลเซีย

แอพมือถือ 5 อันดับแรก

แอพมือถือยอดนิยม 5 อันดับแรก นั้นคล้ายคลึงกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใช้มากที่สุดคือ WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram และ Waze เป็นเรื่องน่าสังเกตว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากสิงคโปร์ Lazada และ Shopee อยู่ในอันดับที่ 7 และ 8 ในแอพมือถือ

ข้อมูลเชิงลึก: ชาวเน็ตมาเลเซียแสดงความภักดีต่อ WhatsApp, Facebook และ Instagramในขณะเดียวกัน Lazada และ Shopee อาจจะเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์สำคัญของลูกค้าที่มีศักยภาพในมาเลเซีย

Mobile app rankings in Malaysia.jpgอันดับแอพมือถือในมาเลเซีย

โอกาสทางการตลาดดิจิทัลในมาเลเซีย

1. การเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ข้อมูลมือถือในมาเลเซีย

จากที่กล่าวมาข้างต้นปริมาณการใช้มือถือได้กลายเป็นกระแสหลักในมาเลเซีย ประสบการณ์ของผู้ใช้มือถือกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าและเว็บไซต์ที่ตอบสนองต่อบนมมือถือได้ดี นั้นจำเป็นอย่างยิ่งควรทดสอบเว็บไซต์ว่ารองรับการแสดงผลบนมือถือได้ดีหรือไม่ โดยทำการทดสอบและจัดเรียงเค้าโครงเว็บไซต์ใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม และคอนเวอร์ชั่นในเว็บไซต์ ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) นั้นจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

2. 2. แนวทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง (Omni-channel) ในมาเลเซีย

ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลจำนวนมากในประเทศมาเลเซีย นักช๊อปส่วนใหญ่ มีจุดสัมผัสกับแบรนด์หลายจุดก่อนตัดสินใจซื้อกลยุทธ์ Omni-channel นั้นถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในแผนการตลาด ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายจุดยุทธ์ศาสตร์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ omni-channel การวิจัยอย่างละเอียดจะเป็นขั้นตอนแรกในการพิจารณาว่าแพลตฟอร์ม สื่อ และอุปกรณ์ใดที่ลูกค้าของคุณใช้เป็นประจำทุกวัน นักการตลาดอาจตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion บนเว็บไซต์ เพื่อติดตามข้อมูลและสร้างโฆษณาบนแพลตฟอร์มหลักหลายแห่ง

3. โปรแกรมสำหรับตอบแชทอัตโนมัติในมาเลเซีย

ความรวดเร็วในการตอบสนองเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ผู้ใช้ ชาวเน็ตมักคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุด ดังนั้น chatbots จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการเมื่อเทียบกับช่องทางปกติ นักการตลาดสามารถตั้งค่าข้อความ หรือเทมเพลตคำถามที่พบบ่อยบน chatbots เพื่อตอบกลับข้อความโดยอัตโนมัติได้ในทันทีโดย Chatbots ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภท - เว็บไซต์ chatbots และ messenger chatbots โดยเว็บไซต์ chatbots ถูกติดตั้งบนเว็บไซต์เพื่อตอบคำถามทั่วไปที่ผู้เยี่ยมชมถาม ขณะที่ messenger chatbots สามารถทำงานบนแพลตฟอร์ม messenger เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชม หรือส่งข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย

สรุปการตลาดดิจิตอลในมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพโดดเด่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตและอัตราการขยายตัวของสังคมเมืองการเกิดขึ้นในตลาดดิจิตอลของมาเลเซีย, การรับส่งข้อมูลผ่านมือถือ, การใช้ช่องทาง omni-channel และการแชทอัตโนมัติ chatbot จะเป็นจุดสำคัญเมื่อคุณเริ่มแผนการตลาดของคุณคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาดิจิตอลรอบด้านของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดดิจิตอลของมาเลเซีย

เกี่ยวกับ AsiaPac Net Media

ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุมในการให้บริการลูกค้ามากกว่า 2,500 รายทั่วเอเชียในภาคส่วนต่างๆเช่นการศึกษาการเดินทางและการบริการการเงินรัฐบาลและอื่น ๆ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ AsiaPac ได้รับการยอมรับอย่างสูงถึงความเป็นเลิศในการให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพแก่ธุรกิจทั่วเอเชีย และ บริษัท ระดับโลกที่กำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดเอเชีย หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AsiaPac และงานที่เราทำโปรดไปที่หน้างานของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AsiaPac/AdTech และบริการของเราโปรดติดต่อเราที่ info@asiapac.com.hk/ info@adtechinno.com.